Pacto Mundial (ucraniano)

Pacto Mundial En CRISMACHEM nos hemos adherido al Pacto Mundial y nos comprometemos a alinear nuestras operaciones con los Diez Principios

Глобальний договір

Компанія CRISMACHEM приєдналася до Глобального договору і прагне привести свою діяльність у відповідність до Десяти принципів.

Десять принципів Глобального договору ООН користуються загальним консенсусом і базуються на Загальній декларації прав людини, Декларації Міжнародної організації праці про основоположні принципи та права у сфері праці, Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку та Конвенції ООН проти корупції.

4 тематичні області, на які розподілені 10 принципів, є наступними:

ПРАВА ЛЮДИНИ:

1. Ділові кола повинні підтримувати та поважати захист проголошених на міжнародному рівні прав людини в межах своєї сфери впливу.
2. Бізнес повинен переконатися, що він не причетний до порушень прав людини.

ТРУДОВІ СТАНДАРТИ:

3. Бізнес повинен підтримувати свободу об’єднань та ефективне визнання права на колективні переговори.
4. Бізнес повинен підтримувати ліквідацію всіх форм примусової та обов’язкової праці.
5. Бізнес повинен підтримувати ліквідацію дитячої праці.
6. Ділові кола повинні підтримувати ліквідацію дискримінації у сфері зайнятості та професійної діяльності.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ:

7. Підприємства повинні дотримуватися запобіжного підходу, який сприяє збереженню довкілля.
8. Бізнес має заохочувати ініціативи, які сприяють підвищенню екологічної відповідальності.
9. Бізнес повинен заохочувати розвиток і поширення екологічно чистих технологій.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ:

10. Бізнес повинен протидіяти корупції в усіх її формах, включаючи здирництво та хабарництво.

Logo Apoyamos al Pacto Mundial

Приєднуючись до Договору, ми зобов’язуємося узгоджувати свою діяльність із загальновизнаними десятьма принципами в рамках 4 тематичних сфер і вживати заходів на підтримку цілей Організації Об’єднаних Націй, які наразі втілені в Цілях сталого розвитку (ЦСР). По суті, 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) – це терміновий заклик до дій для всіх країн і соціальних суб’єктів. У компанії Crismachem ми усвідомлюємо свою соціальну роль і визнаємо, що можемо внести свій внесок у стратегії, спрямовані на поліпшення нашого соціального, економічного та екологічного впливу. З цієї причини, окрім роботи над створенням все більш сталого бізнесу, ми активно сприяємо покращенню охорони здоров’я та освіти, зменшенню нерівності та стимулюванню економічного зростання, одночасно вирішуючи проблеми зміни клімату шляхом вдосконалення нашої діяльності та ланцюгів постачання.

Глобальний договір Організації Об’єднаних Націй, започаткований у 2000 році, є найбільшою у світі корпоративною ініціативою зі сталого розвитку. Наразі він налічує понад 13 500 компаній-членів у більш ніж 165 країнах світу та має 68 локальних мереж. Приєднуючись до Глобального договору, компанія приєднується до тисяч компаній по всьому світу і бере на себе зобов’язання щодо відповідального ведення бізнесу/корпоративних дій, спрямованих на створення світу, якого ми хочемо.

Іспанська мережа є локальною мережею з найбільшою кількістю підписантів Глобального договору ООН. Її модель управління та організаційна структура є одними з найдосконаліших. Вона також вирізняється типом діяльності та інструментами, створеними для сприяння впровадженню Десяти принципів Глобального договору та підвищення обізнаності в приватному секторі, щоб він сприяв досягненню цілей ООН.

Завтра починається сьогодні