REACH (ucraniano)

REACH Reglamento europeo relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y mezclas químicas

ДОСЯГНУТИ

REACH – це Європейський регламент про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження використання хімічних речовин. Він набув чинності 1 червня 2007 року і впливає на всю хімічну промисловість та її користувачів. Компанія CRISMACHEM підтверджує відповідність цілям REACH:

 

Забезпечити безпечне використання хімікатів.

Обмежити ризики для здоров’я та навколишнього середовища.

Заохочувати заміну ОВНС (особливо небезпечних речовин).

REACH – це Європейський регламент про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження використання хімічних речовин. Він набув чинності 1 червня 2007 року і впливає на всю хімічну промисловість та її користувачів. Компанія CRISMACHEM підтверджує відповідність цілям REACH:

 

Забезпечити безпечне використання хімікатів.

Обмежити ризики для здоров’я та навколишнього середовища.

Заохочувати заміну ОВНС (особливо небезпечних речовин).

CLP

Регламент CLP – це європейське законодавство про класифікацію, маркування та пакування хімічних речовин (речовин і сумішей). Він набув чинності 20 січня 2009 року і запроваджує нову систему класифікації та маркування хімічних речовин. Вона базується на «Гармонізованій на глобальному рівні системі класифікації та маркування хімічних речовин» (GHS) Організації Об’єднаних Націй. Метою є гармонізація класифікації речовин і сумішей та інформування про небезпеку за допомогою етикеток і паспортів безпеки (SDS) по всьому ланцюгу постачання. Регламент CLP поступово замінює Директиву про небезпечні речовини (DSD, 67/548/ЄЕС) та Директиву про небезпечні препарати (DPD, 1999/45/ЄС). Компанія CRISMACHEM усвідомлює свою відповідальність за правильну класифікацію, маркування та пакування продукції, що виробляється та розміщується на ринку.

Завтра починається сьогодні